image5.jpg
Strona Główna arrow Pomoc psycholog.-pedagog. arrow Jak pracować z dzieckiem
Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym?

1. Nie należy wymagać czytania głośnego, indywidualnego w obecności całej klasy - uczeń powinien czytać głośno wobec innych dzieci tekst, który uprzednio przygotował w domu.

2. Nie należy wymagać pisania dyktanda sprawdzającego razem z całą klasą. Przede wszystkim trzeba stosować pisanie z pamięci, pamiętając o tym, że zdanie przeznaczone do zapisania powinno być kilkakrotnie głośno i poprawnie odczytane przez dziecko, a następnie po analizie trudniejszych wyrazów i zabraniu wzoru - wyraźnie i powoli podyktowane.
 
3. Nie należy omawiać błędów ucznia wobec całej klasy.

4. Uczeń z ryzyka dysleksji nie powinien czytać, ani pisać na czas, gdyż powoduje to dezorganizację funkcjonowania jego analizatorów.

5. Jeśli tekst do czytania jest za długi, należy zakreślić dziecku mniejszy fragment jako pracę domową.

6. Aby nie zwiększać napięcia nerwowego należy odpytywać ucznia z ławki, a nie przy tablicy. Nie należy włączać dzieci z dysleksją do konkursów czytania i pisania, ponieważ nie mają w nich żadnych szans.

8. Uczniowie ci wymagają przede wszystkim: kształtowania ich zainteresowań, zaznajamiania z racjonalnymi sposobami pracy, wyposażenia ich w odpowiedni zasób informacji.